ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

 

Фізична особа - підприємець Гук Тетяна Петрівна, далі – Продавець, цією публічною офертою, далі – Оферта, пропонує невизначеному колу споживачів, далі – Покупці, укласти електронний договір купівлі-продажу товару, далі – Договір, на наступних умовах:  

 

1. Предмет Договору

1.1. За Договором Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю товар, далі – Товар, а Покупець зобов’язується сплатити Продавцю ціну Товару на умовах, що визначені Договором.

1.2. Продавець здійснює продаж Товару дистанційно, через Інтернет-магазин «Molliolli Україна», розташований на сайті з доменним ім’ям www.molliolli.ua, далі – Інтернет-магазин.

1.3. Товар – це одяг та аксесуари з еко-хутра під брендом Molliolli. Асортимент, фотографії, опис та ціни Товару розміщені в Інтернет-магазині Продавця.

 

2. Укладення Договору

2.1. Договір укладається в електронній формі (електронний договір).

2.2. Для укладення Договору Покупець має обрати Товар в Інтернет-магазині (модель, колір, розмір, кількість) та оформити замовлення.

2.3. Для оформлення замовлення Покупець має заповнити електронну форму, зазначивши власні персональні данні:

 • ПІП

 • Електронна адреса

 • Поштова адреса

 • Телефон

Покупець заявляє, що зазначені ним персональні дані є точними та правдивими. 

2.4. Покупець також обирає:  

 • спосіб оплати Товару

 • спосіб доставки Товару.

Вартість доставки оплачується Покупцем додатково до ціни Товару.

2.5. Покупець має ознайомитися з Офертою (Договором).

2.6. Натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення» є підписанням Договору. З цього моменту Договір є укладеним.

 

3. Виконання Договору

3.1. Після оформлення Покупцем замовлення Продавець перевіряє наявність Товару та протягом 1 робочого дня повідомляє Покупцю на електронну адресу:

 • про наявність Товару та підтверджує замовлення або

 • про відсутність Товару (в такому разі Договір припиняється).

3.2. Покупець має оплатити Товар протягом 2 робочих днів після підтвердження замовлення Продавцем. Протягом цього часу Товар є заброньованим (Продавець зобов’язується забезпечити його наявність та передачу Покупцю після оплати).

3.3. Якщо Покупець не здійснив оплату Товару протягом 2 робочих днів після підтвердження замовлення Продавцем, Договір припиняється.

3.4. Передача Товару:  

 • у разі самовивозу – Продавець має передає Покупцю Товар після отримання оплати;

 • у разі іншого способу доставки – Продавець має відправити Товар Покупцю протягом двох робочих днів після отримання оплати.

 

4. Обмін або повернення Товару

4.1. Покупець має всі права споживача відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Підстави та порядок обміну та повернення Товару регулюються чинним законодавством України про захист прав споживачів:

 • при придбанні товару неналежної якості – статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів»;

 • при придбанні товару належної якості – статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів».

4.3. Якщо Покупець має намір повернути Товар, він має повідомити про це Продавця на електронну пошту. Продавець направляє Покупцю Форму про повернення Товару, яку Покупець має заповнити на надіслати Продавцю разом з Товаром.

 4.4. Подальші рішення та дії (прийняття Товару, повернення грошей, відмова у прийнятті Товару та у поверненні грошей) відбуваються в порядку та у строки, визначені чинним законодавством України.

 

5. Строк дії, внесення змін

5.1. Оферта діє протягом всього часу її розміщення в Інтернет-магазині.

Продавець має право в будь-який час припинити дію  Оферти, прибравши її з Інтернет-магазину.

5.2. Продавець має право вносити зміни в Оферту до прийняття її Покупцем.

5.3. Договір діє з моменту укладення до виконання Сторонами своїх зобов’язань або до його припинення у випадках, передбачених чинним законодавством та / або Договором.

5.4. У разі прийняття Оферти Покупцем, з моменту укладення Договору, зміни у Договір можуть вноситися за згодою Сторін, крім випадків, встановлених законодавством та Договором.

5.5. Продавець має право змінювати ціни на Товар в Інтернет-магазині в будь-який час на свій розсуд.

5.6. З моменту укладення Договору ціна на Товар в такому Договорі не може бути змінена Продавцем.

5.7. Покупець має право відмовитися від Договору:

 • до оплати Товару – шляхом направлення повідомлення Продавцю на електронну адресу;

 • після оплати Товару, але до передачі (відправлення) його Продавцем Покупцю – шляхом направлення повідомлення Продавцю на електронну адресу;

 • після передачі (відправлення) Товару Продавцем Покупцю – у випадках та в порядку, визначених чинним законодавством України про захист прав споживачів.

 

6. Персональні дані

6.1. У зв’язку з Договором Покупець передає Продавцю свої персональні дані, далі – Персональні дані:

 • ПІП;

 • електронна адреса;

 • поштова адреса;

 • телефон;

 • файли cookies.

6.2. Продавець є володільцем бази персональних даних, а Покупець – суб’єктом персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

6.3. Продавець включає Персональні дані в базу персональних даних, що зберігається за адресою Продавця.

6.4. Продавець здійснює обробку Персональних даних з метою:

 • виконання Договору;

 • маркетингу Товарів Продавця (пропозиція Товарів, розсилання повідомлень, sms тощо).

6.5. Покупець заявляє, що повідомлений про включення його Персональних даних у базу персональних даних Продавця.

6.6. Покупець дає згоду Продавцю на обробку Персональних даних відповідно до зазначеної мети обробки.

6.7. Права Покупця як суб’єкта персональних даних визначаються чинним законодавством, зокрема – статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних». Покупець ознайомлений з цими правами.

6.8. Продавець забезпечує всі необхідні організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від несанкціонованого доступу або обробки.

 

7. Інші умови

7.1. Договір укладений в електронному вигляді, українською мовою. На вимоги Покупця Продавець видає йому паперовий примірник Договору.

7.2. Обмін повідомленнями між Сторонами відбувається в електронному вигляді, з використанням електронних адрес:

 • Продавець – contact@molliolli.ua

 • Покупець – електронна адреса, що зазначена Покупцем в електронній формі при укладенні Договору.

 

8. Сторони

8.1. Продавець:

Фізична особа-підприємець Гук Тетяна Петрівна

04208, м. Київ, вул. В. Порика 9, кв. 17

ІПН 1905419320

рахунок UA373807750000026002056135528

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 380775

 

8.2. Покупець

Фізична особа – споживач, яка уклала Договір.